Kiểm tra công vụ đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bạch Thông

BBK - Ngày 15/6, đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bạch Thông.
Kiểm tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông.

Kiểm tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bạch Thông.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức ở 11 đơn vị thuộc UBND huyện; UBND xã Tân Tú và UBND xã Quân Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đeo thẻ và chấp hành giờ làm việc... Cơ bản các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định; phần lớn các thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn. Thực hiện tốt việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định.

Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất do ông Lê Thanh Hải, Chánh thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bạch Thông.

Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất do ông Lê Thanh Hải, Chánh thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bạch Thông.

Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc việc lập lịch công tác trên hồ sơ công việc. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị khắc phục ngay./.

Xem thêm