Kiểm tra hoạt động sản xuất giống cây lâm nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Từ ngày 10/3 - 7/4/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn đối với các chủ cơ sở, hộ cá nhân kinh doanh ươm giống cây trồng lâm nghiệp.
Cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn kiểm tra cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Bình Trung.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn kiểm tra cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp tại xã Bình Trung.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây lâm nghiệp, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm đối với các cơ sở sản xuất cây giống; giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cây giống.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tiến hành kiểm tra về điều kiện sản xuất kinh doanh; hồ sơ giống cây lâm nghiệp theo Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ; kiểm tra về chất lượng, số lượng cây giống và việc thực hiện công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp.

Hiện toàn tỉnh có 58 cơ sở, hộ cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, việc kiểm tra chất lượng nguồn giống cây lâm nghiệp nhằm phục vụ tốt cho công tác trồng rừng trên địa bàn./.

sở. ngành lâm nghiệp

Xem thêm