Kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tại xã Cổ Linh

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 09/6, đồng chí Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn công tác, kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.
Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh làm việc tại xã Cổ Linh.

Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh làm việc tại xã Cổ Linh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 3 về phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện các dự án còn nhiều vướng mắc như: Xã còn thiếu chủ động trong việc cập nhật hồ sơ của từng dự án; hồ sơ của các dự án chưa đầy đủ theo trình tự các bước; việc lập kế hoạch chưa bám sát theo tổng vốn được giao và chưa đúng quy trình, chưa thể hiện được vai trò tham gia của cộng đồng...

Đoàn công tác kiểm tra việc hỗ trợ nhà ở cho hộ dân tại thôn Bản Nghè.
Đoàn công tác kiểm tra việc hỗ trợ nhà ở cho hộ dân tại thôn Bản Nghè.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành chức năng đã phân tích, tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn địa phương bổ sung đầy đủ những nội dung còn thiếu làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Hồng Kiên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị xã Cổ Linh cần điều chỉnh lại kế hoạch, kiện toàn lại Ban chỉ đạo, Ban phát triển thôn, Ban giám sát xã cho đúng với quy định. Cần bám sát văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các sở, ngành chức năng để hoàn chỉnh, bổ sung những nội dung, văn bản còn thiếu. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ được phân công theo dõi, thực hiện chương trình. Tích cực kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện theo quy định.

Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế việc hỗ trợ nhà ở, làm đường giao thông, hỗ trợ máy móc sản xuất cho các hộ dân thuộc đối tượng được thụ hưởng của chương trình tại thôn Bản Nghè và Khuổi Trà./.

Xem thêm