Kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 tại TP. Bắc Kạn