HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, chiều 05/6, Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đại biểu bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Đại biểu bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nông Quang Nhất để giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để giới thiệu bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nông Quang Nhất.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nông Quang Nhất.

Căn cứ vào Tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh, Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, đồng chí Nông Quang Nhất được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu đạt 100%; đồng chí Đồng Văn Lưu được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ phiếu đạt 100%; đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X được bầu làm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đồng Văn Lưu và đồng chí Hoàng Văn Vĩnh trên cương vị mới.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Đồng Văn Lưu và đồng chí Hoàng Văn Vĩnh trên cương vị mới.

Thay mặt các đồng chí được HĐND tỉnh khóa X tín nhiệm bầu giữ các chức vụ dịp này, đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn công tác. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và toàn thể Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày một phát triển./.

Xem thêm