Kinh nghiệm duy trì top đầu DCCI của huyện Chợ Đồn

BBK -Thời gian qua, công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương (DDCI) tại huyện Chợ Đồn được doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đánh giá tích cực. Qua đó tạo môi trường hoạt động, thu hút đầu tư các dự án vào huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Người dân, doanh nghiệp được cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Đồn hướng dẫn các thủ tục hành chính tận tình, thân thiện.

Người dân, doanh nghiệp được cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Đồn hướng dẫn các thủ tục hành chính tận tình, thân thiện.

Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, cởi mở, dễ tiếp cận

Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định kinh tế địa phương, hằng năm các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX đóng góp gần 90% tổng thu ngân sách của huyện; góp phần giải quyết việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/tháng.

Với số lượng trên 80 doanh nghiệp và 64 HTX chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo các chế độ cho người lao động... do đó, công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp địa phương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo môi trường hoạt động tốt, thu hút đầu tư các dự án vào huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Hằng năm, huyện ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số PCI và DDCI. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn quán triệt về tư tưởng, nhận thức tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ công chức về thái độ, trách nhiệm và tác phong thực hiện công vụ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.

Thông qua việc tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), qua đó nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng và cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX cũng như các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Đồn được tạo điều kiện tốt nhất khi thực hiện các thủ hành chính tại các phòng, ban, ngành chuyên môn.

Cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Đồn được tạo điều kiện tốt nhất khi thực hiện các thủ hành chính tại các phòng, ban, ngành chuyên môn.

Để giúp cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, huyện Chợ Đồn chú trọng cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh. Thời gian thực hiện các thủ tục được rút ngắn hơn so với quy định, cán bộ giải quyết công việc hiệu quả, thân thiện nên đã nhận được sự quan tâm, đánh giá tốt của cộng đồng doanh nghiệp.

Kinh nghiệm nhiều năm liền dẫn đầu DCCI của tỉnh

Theo lãnh đạo huyện Chợ Đồn chia sẻ, kinh nghiệm để nâng cao năng lực chỉ số DCCI giúp cho địa phương duy trì liên tục 02 năm liền dẫn đầu khối huyện, thành phố, đó là ngoài việc ban hành kế hoạch thực hiện, có những giải pháp cụ thể thì UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn, các ngành, lĩnh vực cùng đồng hành và thực hiện tốt nhất các chỉ số thuộc lĩnh vực, ngành quản lý, thực hiện trong phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, HTX trên địa bàn hoặc có hoạt động đầu tư, sản xuất trên địa bàn huyện.

Lồng ghép trong các cuộc đối thoại về các lĩnh vực như: Đất đai, tài nguyên, môi trường, đối thoại với thanh niên lập nghiệp… Bên cạnh đó, đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể cần thực hiện, mỗi cơ quan, đơn vị cần phải có giải pháp cụ thể gắn với dịch vụ công của đơn vị mình để có lộ trình khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp, HTX; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử để rút ngắn thời gian, chi phí đi lại, giảm thiểu, ngăn chặn tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết thêm: Để tiếp tục duy trì vị trí top đầu DCCI của tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã giao cho cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành quyết định phân công các phòng, ban, cá nhân (gồm cán bộ công chức) tiếp nhận các ý kiến của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn theo ngành, lĩnh vực; phân công hằng tháng nắm, theo dõi, kết nối, tiếp thu các ý kiến và tổng hợp, báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết ngay các vấn đề phát sinh mới. Qua đó, nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX để kịp thời có những điều chỉnh hợp lý trong công tác chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo ủy ban./.

Xem thêm