Kinh tế 8 tháng đầu năm: Nhiều sản phẩm công nghiệp tăng

Trong 8 tháng đầu năm 2015, các ngành kinh tế của tỉnh đều có tăng trưởng. Đặc biệt, việc lĩnh vực sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo...

Đến hết tháng 8/2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn tỉnh đạt hơn 264 tỷ đồng, đạt 58% dự toán và bằng 100,5% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương có kết quả thu đạt khá là Chợ Đồn đạt 60,6%; Pác Nặm đạt 97,6%; Ngân Sơn đạt 67,9%. Các địa phương đạt kết quả thấp so với dự toán là huyện Bạch Thông đạt 55,1%; thành phố Bắc Kạn đạt 50,7%...

Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn bên cạnh nguyên nhân tăng trưởng công nghiệp chậm còn nguyên nhân khác là việc nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế kéo dài. Hiện tại, có hàng trăm doanh nghiệp thường xuyên kê khai không có phát sinh thuế (có nghĩa không có việc làm). Các lĩnh vực kinh doanh khác có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hiệu quả kinh doanh thấp nên số nộp không đáng kể. Toàn tỉnh còn có 97 doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền hơn 102 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nợ nhiều năm, mất khả năng thanh toán với số nợ hơn 56 tỷ đồng; 12 doanh nghiệp trong thời hạn gia hạn nộp thuế từ năm 2014 với số nợ hơn 7 tỷ đồng; 10 doanh nghiệp tính tiền chậm nộp hơn 5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 14.300ha lúa mùa, đạt 101% kế hoạch; trồng được hơn 5.000ha ngô, đạt 84% kế hoạch. Các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên trên cây lúa xuất hiện một số sâu bệnh hại, cơ quan chức năng đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân phòng trừ. Tổng diện tích rừng trồng mới được hơn 8.100ha, đạt 101% kế hoạch. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, các ngành kinh tế của tỉnh đều có tăng trưởng. Đặc biệt, việc lĩnh vực sản xuất công nghiệp có bước tăng trưởng hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo...

Đến hết tháng 8/2015, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn tỉnh đạt hơn 264 tỷ đồng, đạt 58% dự toán và bằng 100,5% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương có kết quả thu đạt khá là Chợ Đồn đạt 60,6%; Pác Nặm đạt 97,6%; Ngân Sơn đạt 67,9%. Các địa phương đạt kết quả thấp so với dự toán là huyện Bạch Thông đạt 55,1%; thành phố Bắc Kạn đạt 50,7%...

Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn bên cạnh nguyên nhân tăng trưởng công nghiệp chậm còn nguyên nhân khác là việc nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế kéo dài. Hiện tại, có hàng trăm doanh nghiệp thường xuyên kê khai không có phát sinh thuế (có nghĩa không có việc làm). Các lĩnh vực kinh doanh khác có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hiệu quả kinh doanh thấp nên số nộp không đáng kể. Toàn tỉnh còn có 97 doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền hơn 102 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nợ nhiều năm, mất khả năng thanh toán với số nợ hơn 56 tỷ đồng; 12 doanh nghiệp trong thời hạn gia hạn nộp thuế từ năm 2014 với số nợ hơn 7 tỷ đồng; 10 doanh nghiệp tính tiền chậm nộp hơn 5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 14.300ha lúa mùa, đạt 101% kế hoạch; trồng được hơn 5.000ha ngô, đạt 84% kế hoạch. Các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên trên cây lúa xuất hiện một số sâu bệnh hại, cơ quan chức năng đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân phòng trừ. Tổng diện tích rừng trồng mới được hơn 8.100ha, đạt 101% kế hoạch. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ trong thời gian qua.

Công nhân vận hành dàn thiêu kết trong dây chuyền luyện chì của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.
Công nhân vận hành dàn thiêu kết trong dây chuyền luyện chì của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn, trong 8 tháng qua, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 550 tỷ đồng, bằng 53,8% kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm, ước thực hiện hết tháng 8 mới đạt 30,2% kế hoạch. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ mới giải ngân đạt hơn 13%. Hai nguồn vốn có kế hoạch vốn lớn hơn 150 tỷ trong năm 2015 là cân đối ngân sách và Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giải ngân đạt lần lượt gần 70% và gần 60%. Còn 3 tháng nữa là hết năm 2015 do đó nhiệm vụ giải ngân vốn hiện rất nặng nề.

Theo Cục Thống kê Bắc Kạn, giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm đạt hơn 635 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch, tăng 2,07% so với cùng kỳ. Công nghiệp khai khoáng đạt hơn 241 tỷ đồng; chế biến chế tạo đạt hơn 351 tỷ đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt đạt hơn 30 tỷ đồng; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt hơn 11 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ là quặng kim loại màu 35.112 tấn, tăng 0,36%; quặng sắt 14.100 tấn, tăng 0,48%; quần áo may sẵn 355.000 chiếc, tăng 0,85%; điện thương phẩm phát ra 97,10 triệu kWh, tăng 1,46%; nước máy sản xuất 1.680.000 m3, tăng 2,13%; gạch nung 20,52 triệu viên, tăng 1,3%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 2.218 tỷ đồng, đạt 58,24% kế hoạch năm và tăng 5,41% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 228 tỷ đồng, đạt 99,13% kế hoạch; hiệu suất sử dụng buồng phòng đạt  32%. Doanh thu vận tải ước đạt hơn 113 tỷ đồng, tăng 0,36% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng chung trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2015 bằng 99,97% so với tháng trước; so với tháng 12 năm 2014 tăng 0,58%; so với cùng kỳ năm trước tăng 0,48%. Chỉ số giá bình quân so với cùng kỳ tăng nhẹ 0,17%. Một số nhóm hàng có mức tăng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,55%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 3,05%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 2,71%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 2,33%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,47%.

Điểm đáng chú ý trong kinh tế 8 tháng là giá trị sản xuất công nghiệp cũng như một số sản phẩm công nghiệp đã tăng nhẹ. Trong tháng 9, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đưa vào vận hành chính thức dây chuyền chế biến chì thỏi kim loại. Nhiều hoạt động khác như Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch vùng Đông Bắc; Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Bắc Kạn; khởi công xây dựng Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể... được tổ chức sẽ góp phần tăng giá trị cho thương mại, vận tải, du lịch. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, địa phương chăm sóc cây trồng vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân theo cam kết, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình trọng điểm; tiếp tục đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước./.

Tuấn Sơn

Xem thêm