Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV nghe tờ trình các dự thảo nghị quyết