Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 02 nghị quyết về phát triển KTXH

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 19/4, tại Hội trường tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.
Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét thông qua 02 nội dung gồm: Chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu lý do HĐND tỉnh lựa chọn 02 nội dung trên vào chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 18. Theo đó, ngày 07/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 172/QĐ-TTg về phê duyệt Đề xuất Dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn” với tổng mức đầu tư dự kiến là 685.142 triệu đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại, vốn đối ứng của tỉnh.

Chủ tọa điều hành các nội dung tại Kỳ họp.

Chủ tọa điều hành các nội dung tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh (ngày 28/3), UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 25/3/2024 về dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có báo cáo thẩm tra đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên; UBND tỉnh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình. Tuy nhiên, do còn có một số nội dung cần hoàn thiện, bổ sung nên tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh thống nhất chưa xem xét và đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ 18. Trên cơ sở ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý về chủ trương đầu tư dự án tại Thông báo số 1414-TB/TU ngày 05/4/2024.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã có Báo cáo bổ sung một số nội dung đối với Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 25/3/2024. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra bổ sung các nội dung tại Báo cáo bổ sung của UBND tỉnh. Nghị quyết được thông qua sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang: Dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 và được điều chỉnh 04 lần tại các nghị quyết gồm: Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/7/2020; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/8/2022; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 26/4/2023; Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Tuy nhiên, ngày 02/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 216/QĐ-TTg về việc phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, trong đó giao UBND tỉnh Bắc Kạn làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác để thực hiện hoạt động đầu tư công đối với Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang và chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 30/6/2025 đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư. Do vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để đảm bảo phù hợp với các văn bản của Trung ương.

Sau khi nghe nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về hai nội dung nêu trên, Kỳ họp thứ 18 đã chia 04 tổ thảo luận. Đối với Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, cơ bản các tổ đều nhất trí với dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị sửa một số cụm từ nhằm đảm bảo logic với tên của dự thảo Nghị quyết.

Đối với Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị chỉnh sửa tên địa danh trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Tờ trình cho đúng. Đề nghị bổ sung một số câu từ ở hợp phần 1 quy mô đầu tư dự án tại dự thảo nghị quyết; bổ sung hệ thống thu gom chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt dọc bờ sông từ thôn Nà Cưởm đến tổ 11b phường Sông Cầu. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc xây dựng mục tiêu đầu tư và quy mô đầu tư tại dự thảo nghị quyết cho thống nhất, phù hợp…

Thảo luận tại hội trường, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tiếp tục nêu quan điểm, làm rõ thêm một số ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND. Kỳ họp đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết về Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang báo cáo cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

Đối với Dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, HĐND tỉnh đề nghị quá trình thực hiện phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cho phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đạt được mục tiêu của dự án; quản lý, sử dụng nguồn vốn chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đưa dự án này vào danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phương Thị Thanh lưu ý UBND các cấp, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thường xuyên bám sát tình hình để cảnh báo người dân về phòng, chống lụt bão, ứng phó, xử lý kịp thời khi thiên tai xảy ra. Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình, kế hoạch của cơ quan, địa phương đảm bảo tập trung triển khai kịp thời, đạt kết quả cao nhất. Đề nghị UBND các cấp, các sở, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án được giao.

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để đảm bảo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của nghị quyết. Chính quyền và các tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần của Nghị quyết đến cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn tổ, đoàn viên, hội viên các tổ chức hội để nắm, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, dự kiến HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2024. Để kỳ họp đạt chất lượng, đảm bảo trình tự, thủ tục theo luật định, HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát các nhiệm vụ đề ra để tham mưu đề xuất xây dựng các nghị quyết thuộc thẩm quyền; các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, tổ chức khảo sát, phục vụ công tác thẩm tra theo quy định.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phương Thị Thanh cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan liên quan góp phần tích cực vào sự thành công của kỳ họp và tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Một số hình ảnh tại Kỳ họp:

Đại biểu dự Kỳ họp.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự Kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự Kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo các nghị quyết.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo các nghị quyết.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thảo luận, làm rõ một số nội dung dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thảo luận, làm rõ một số nội dung dự thảo nghị quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Xem thêm