Kỷ luật Cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Chính trị và đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn có thông báo số 19/TB-UBKTTU về việc thông báo kết luận nội dung Kỳ họp thứ 11.

Theo đó, tại Kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với các đồng chí: Nguyễn Minh Đức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lường Trường Giang, đảng viên, Kế toán Trường Chính trị tỉnh.

Kỷ luật Khiển trách đối với các đồng chí: Triệu Quang Phong, Đảng ủy viên, Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Kinh Tài, đảng viên Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cụ thể:

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đối với Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm theo Quy chế làm việc; chưa sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong thực hiện công tác quản lý tài chính, trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa thực hiện kiểm tra, xem xét xử lý đối với đảng viên liên quan đến vi phạm. Khuyết điểm của Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và uy tín của Đảng ủy, Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét nội dung, tính chất, nguyên nhân, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định không thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn Đảng bộ.

Đối với các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, chủ tài khoản cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị, đồng chí Ma Thế Quyên đã thiếu kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng chuyên môn và kế toán cơ quan, dẫn đến có khuyết điểm, sai phạm. Vi phạm của đồng chí Ma Thế Quyên gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, mất uy tín cá nhân. Vi phạm của đồng chí Ma Thế Quyên đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Ma Thế Quyên theo quy định.

Đồng chí Triệu Quang Phong, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính: Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Triệu Quang Phong đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, quy định của nhà nước dẫn đến một số vi phạm. Vi phạm của đồng chí Triệu Quang Phong làm thất thoát ngân sách Nhà nước; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, nguyên nhân vi phạm, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Quang Phong bằng hình thức Khiển trách.

Đồng chí Hà Kinh Tài, đảng viên Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo, kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh: Với trách nhiệm là kế toán, được ủy quyền kế toán trưởng, đồng chí Hà Kinh Tài đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra một số vi phạm. Vi phạm của đồng chí Hà Kinh Tài làm thất thoát ngân sách Nhà nước; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Xét nội dung, tính chất, nguyên nhân vi phạm, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hà Kinh Tài bằng hình thức Khiển trách.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy chi bộ Trường Chính trị tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đảng viên thuộc chi bộ Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đối với Chi ủy chi bộ Trường Chính trị tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy Chi bộ Trường Chính trị tỉnh chưa thực sự sát sao lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế của Chi bộ và Cơ quan dẫn đến các quy chế còn có nội dung không đúng quy định; chưa quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; không phát hiện những khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tinh ủy xét thấy những hạn chế, khuyết điểm của Chi ủy Chi bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Chi ủy Chi bộ Trưởng Chính trị tỉnh nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các đảng viên thuộc Chi bộ Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Với vai trò là người đứng đầu Cấp ủy, Nhà trường, Chủ tài khoản cơ quan đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Minh Đức là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Minh Đức bằng hình thức Cảnh cáo

Đồng chí Lường Trường Giang, đảng viên Chi bộ, Kế toán Trường Chính trị tỉnh: Với trách nhiệm là kế toán đã thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý và sử dụng tài chính của đơn vị. Vi phạm của đồng chí Lường Trường Giang là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác. Căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lường Trường Giang bằng hình thức Cảnh cáo./.

PV

Xem thêm