Ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản

Ngày 05/4, Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác ngày 02/12/2021 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, hai đơn vị phối hợp rà soát, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; phối hợp kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của 2 bên; phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng. Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân. Triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của Hội Nông dân.  

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với mục đích hỗ trợ đưa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nghề nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản trong mùa thu hoạch, giúp người dân giữ giá, nâng cao giá trị của nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, tư thương buôn bán trung gian./.

Phương Thùy

Xem thêm