Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Pác Nặm

Sáng 27/7, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn và đoàn công tác đã làm việc với huyện Pác Nặm để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, công tác giải ngân đầu tư công năm 2020.

Sáng 27/7, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn và đoàn công tác đã làm việc với huyện Pác Nặm để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, công tác giải ngân đầu tư công năm 2020.

Lãnh đạo
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với huyện Pác Nặm.


Báo cáo cho thấy, trong 7 tháng đầu năm huyện Pác Nặm đã thực hiện đạt và vượt  23/44 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh vực kinh tế đạt 8/18 chỉ tiêu; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt 7/15 chỉ tiêu; quốc phòng, an ninh, nội chính đạt 7/11 chỉ tiêu. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, huyện trồng được 160ha lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP, áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật được 130ha, một số giống lúa mới thu năng suất khá như Việt Lai 20 đạt 60,7 tạ/ha, giống QJ4 đạt 46,5 tạ/ha; chỉ đạo trồng rừng được hơn 700ha, vượt kế hoạch giao; tổ chức tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi.

Các chương trình, dự án đầu tư công được quan tâm đẩy mạnh, tuy nhiên kế hoạch giải ngân chậm. Đến hết tháng 7, toàn huyện được phân bổ vốn trên 130 tỷ đồng, đến nay  giải ngân được trên 24 tỷ đồng, đạt 18,3% kế hoạch vốn. Vốn sự nghiệp từ các chương trình được phân bổ trên 20 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp Chương trình 30a giải ngân trên 72% kế hoạch; Chương trình 135 giải ngân 57% kế hoạch, vốn sự nghiệp chương trình xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân.

Tại buổi làm việc, huyện Pác Nặm đề xuất với đoàn công tác của tỉnh một số nội dung như: Đề xuất tỉnh sớm ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình nhằm phù hợp với định mức của Bộ Xây dựng đưa ra; việc phân quyền giao cho huyện quản lý các dự án có đất bị thu hồi nhưng không sử dụng đến (như dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 258B và đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở lũ quét...) còn khó khăn do tình trạng người dân lấn chiếm, xây dựng các công trình cố định trước thời điểm bàn giao, quá trình bàn giao không có cọc mốc cố định để xác định ranh giới, rất khó cho việc quản lý. Huyện đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn có phương án giải quyết vướng mắc, làm rõ vai trò, chức năng để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành ở lĩnh vực đất đai đạt hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động, sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình, dự án, nhất là Dự án 30a, Chương trình 135; đánh giá hiệu quả các dự án sản xuất đang thực hiện, xác định nguồn vốn khó giải ngân để có hướng giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Trên cơ sở một số khó khăn, vướng mắc, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ nội dung mà huyện quan tâm, nhất là các lĩnh vực liên quan đến phát triển nông, lâm nghiệp, đất đai...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đánh giá cao các giải pháp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Pác Nặm. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế của huyện như: Phát triển nông, lâm nghiệp chưa có chiều sâu, nhất là định hướng phát triển hàng hóa, liên kết sản xuất còn hạn chế; kinh tế rừng mới chỉ dừng ở việc quản lý, bảo vệ rừng, chưa có giải pháp, định hướng cụ thể để mang lại giá trị kinh tế cao; việc giải ngân vốn đầu tư còn chậm so với cam kết.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Pác Nặm cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu theo thông báo của UBND tỉnh; định hướng, nghiên cứu sâu trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra sản phẩm hàng hóa của địa phương; đánh giá lại chất lượng trồng rừng nhằm kết hợp trồng rừng với một số ngành nghề như nuôi ong, dược liệu, du lịch… nhằm mang lại giá trị kinh tế; phát huy lợi thế chăn nuôi, khuyến khích phát triển theo hình thức vỗ béo, nghiên cứu mô hình lợn đen bản địa. Tập trung xây dựng xã nông thôn mới, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể về các tiêu chí nông thôn mới. Chủ động lập kế hoạch cho các chương trình sự nghiệp để triển khai các nguồn vốn đạt hiệu quả; cam kết giải ngân 100% vốn theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao tinh thần trong phòng, chống dịch Covid-19; rà soát lại cán bộ, công dân vừa đi Đà Nẵng về. Quan tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao./.

Thu Trang
 

Xem thêm