Lấy ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo nghị quyết

Chiều 04/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo của tỉnh. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, phản biện đối với 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND, gồm: Quy định nội dung, mức chi đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án xây dựng xã hội học tập và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; mức hỗ trợ khác đối với đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung của 02 dự thảo nghị quyết nêu trên, đồng thời, đóng góp một số ý kiến, như: Dự thảo nghị quyết “Quy định nội dung, mức chi đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án xây dựng xã hội học tập và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” đưa ra, người tham gia học lớp xóa mù chữ được hỗ trợ 01 triệu đồng/người/giai đoạn, tức mỗi tháng được hỗ trợ 110.000 đồng là thấp so với Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xóa mù chữ. Do vậy, nên xem xét hỗ trợ cho học viên nội trú tương đương mức hỗ trợ của một số tỉnh khác.

 
Đối với nhóm đối tượng trẻ mồ côi, khuyết tật… chưa được hưởng trợ cấp xã hội  theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, nên cần đưa nhóm đối tượng này là nhóm thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; mức hỗ trợ khác đối với đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, để có căn cứ đề ra chính sách hỗ trợ cho phù hợp, đúng quy định…

Ý kiến phản biện và góp ý của đại biểu tại hội thảo đã được lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội giải trình, tiếp thu; bộ phận chuyên môn tổng hợp các ý kiến này để chuyển tới cơ quan soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung./.

Việt Bắc

Xem thêm