Lấy ý kiến vào Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -​ Ngày 08/6, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2050.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 19/11/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Nhiệm vụ đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Phạm vi lập điều chỉnh mở rộng quy hoạch là 723,5ha, trong đó phạm vi điều chỉnh là 300ha, phạm vi mở rộng về phía Đông Bắc 62ha, phía Đông Nam là 120ha và phía Tây là 241,5ha.

Tiếp đó, ngày 09/02/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 với tổng diện tích lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng sau mở rộng khoảng 1.200ha. Ranh giới quy hoạch của thị trấn Bằng Lũng tiếp tục mở rộng về phía Bắc đến toàn bộ thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái với diện tích khoảng 40ha; mở rộng về phía Tây đến toàn bộ thôn Bản Tàn với diện tích khoảng 35ha để quy hoạch các khu dân cư đô thị; mở rộng về phía Đông lên khu vực hồ Khuổi Tráng với diện tích khoảng 400ha để làm khu du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm

Đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 trình bày báo cáo về các nội dung của Đồ án quy hoạch. Qua theo dõi và thảo luận tại hội nghị, có 87/92 đại biểu nhất trí với các nội dung của Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Có 04 đại biểu trực tiếp phát biểu đóng góp ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung liên quan của Đồ án và đã được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giải trình tại hội nghị. Những ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức trong khu vực quy hoạch có liên quan sẽ là cơ sở pháp lý để huyện Chợ Đồn sớm hoàn thiện Đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Bằng Lũng phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo tính khách quan, khả thi và đúng quy định, hướng đến mục tiêu xây dựng thị trấn Bằng Lũng đạt các tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030./.

Xem thêm