Miễn thi hành kỷ luật đối với Giám đốc; các Phó Giám đốc CDC Bắc Kạn và kỷ luật Cảnh cáo 02 chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Đây là nội dung kết luận tại Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Cụ thể, tại Thông báo số 20-TB/UBKTTU ngày 20 tháng 12 năm 2022 của về việc tổ chức Kỳ họp thứ 12. Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận và các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn;

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Phong, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020-2022, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; đồng chí Nông Quang Hải, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020-2022, nguyên Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận.

Đối với Đảng ủy bộ phận và các đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 còn có một số hạn chế, khuyết điểm:

Chậm sửa đổi Quy chế làm việc; chỉ đạo việc tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 có lúc chưa kịp thời;

Thiếu kiểm tra, giám sát để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có những khuyết điểm, vi phạm trong công tác đấu thầu, mua sắm, kiểm nhập vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tất cả các hợp đồng mua sắm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh không mua trực tiếp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á mà mua qua công ty trung gian);

Vi phạm một số điều của Luật Đấu thấu năm 2013, Luật Kế toán năm 2015.

Trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Tiến Tôn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Nguyễn Thái Hồng, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Lục Văn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Lý Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng phòng kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Phạm Nam Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Phạm Thị Đông, đảng viên Chi bộ 3, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Hoàng Văn Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Vi Thị Chuyên, Phó Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022, Trưởng khoa Xét nghiệm – Chuẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Quá trình kiểm tra xác định: Khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đảng viên được kiểm tra xảy ra trong bối cảnh phòng chống dịch cấp bách, phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo về vật tư, hóa chất, sinh phẩm, kít test xét nghiệm; thuộc lực lượng tuyến đầu, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; các đảng viên được kiểm tra đều có thành tích và được các cấp có thẩm quyền khen thưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng, chưa gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách Nhà nước, không vì vụ lợi cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng và Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định:

Không thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

Không xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Văn Chuyền và đồng chí Vi Thị Chuyên;

Miễn thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Tiến Tôn, Nguyễn Thái Hồng, Lục Văn Trường, Lý Thị Hoa, Phạm Nam Duy, Phạm Thị Đông.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nghiêm túc kiểm điểm đối với tập thể và các đảng viên được kiểm tra.

Đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020-2022, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; Nông Quang Hải, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020-2022, nguyên Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận:

Đồng chí Nguyễn Văn Phong và đồng chí Nông Văn Hải vi phạm một số nội dung trong việc thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra ngoài tỉnh Bắc Kạn. Những vi phạm nêu trên là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đồng chí sinh hoạt, công tác. Đối chiếu quy định của Đảng đồng chí Nguyễn Văn Phong và đồng chí Nông Văn Hải đã vi phạm một số nội dung tại Điều 1 và Điều 11 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, vi phạm một số nội dung quy định tại Điều 31 Quy định 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định:

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Nông Quang Hải, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2020-2022, nguyên Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Nguyễn Văn Phong, chuyên viên Phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Chi cục Chăn nuôi chuyên và Thú y nhiệm kỳ 2020-2022, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh và Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh./.

Xem thêm