Mô hình “Địa chỉ tin cậy” giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình tại xã Mỹ Thanh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với UBND xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng. 
Các thành viên của mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Các thành viên của mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Đây là mô hình đầu tiên trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” là nội dung quan trọng nằm trong nội dung 2: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025.

Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng; với mục đích tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự./.

Xem thêm