Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác, tích cực, trách nhiệm trong nêu gương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh diễn ra sáng nay (28/3).
Các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến 195 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn với hơn 10.800 đại biểu tham dự.

Các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương truyền đạt và làm rõ những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Điểm cầu tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Điểm cầu tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn

Tiếp đó, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo thực trạng, những ảnh hưởng tác động và các giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các đồng chí báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, triển khai 6 văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã dành thời gian quý báu và tình cảm đặc biệt để giúp tỉnh Bắc Kạn triển khai học tập các nội dung của chuyên đề được kịp thời, sâu sắc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, trình bày nêu bật được những nội dung chính, trọng tâm các văn bản triển khai. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận tại Hội nghị.

Từ chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn năm 2023 là "Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa được học trực tuyến bằng hình thức phù hợp. Phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó trọng tâm là giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là công tác tiêm phòng. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao đảm bảo thiết thực, gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vấn đề được dư luận quan tâm. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028…/.

Xem thêm