"Một số thông tin về sai phạm trong thực hiện đầu tư công ở Pác Nặm là chưa chính xác"

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Theo UBND huyện Pác Nặm, hiện có một số thông tin trên môi trường mạng về công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, trong đó dẫn nội dung kết luận thanh tra của cơ quan chức năng nhưng chưa đầy đủ, thiếu khách quan, gây hiểu lầm. Để rộng đường dư luận, Báo Bắc Kạn đăng tải những ý kiến lý giải của huyện Pác Nặm về nội dung trên.

Lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm cho rằng, mặc dù địa phương có địa hình đồi núi hiểm trở, khó khăn nhưng việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống của người dân luôn được huyện quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm cho rằng, mặc dù địa phương có địa hình đồi núi hiểm trở, khó khăn nhưng việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống của người dân luôn được huyện quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Hoàng Văn Tiền, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm cho biết: Một số nội dung được chia sẻ trên môi trường mạng phản ánh thiếu chính xác, chưa đúng với thực tế, như: “Quy mô chưa đầy đủ thông số kỹ thuật chủ yếu, chưa bao hàm nội dung dự án như: Mở rộng nâng cấp hạ tầng Khâu Đấng - Thôm Bon (xã Bộc Bố), dự án mương Nà Láp (xã Công Bằng)”. Đối với nội dung trên, huyện cho biết: Đối với các dự án này, ở bước lập chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư, huyện chỉ đưa ra những nội dung quy mô và tiêu chí cơ bản. Còn quy mô chi tiết và thông số kỹ thuật thì đến bước khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì mới tính toán và nêu chi tiết.

Đối với thông tin cho rằng: 07 dự án, gồm Đường Nặm Vằm - Khuổi Bốc - Cốc Pục (xã Nghiên Loan), đường Nặm Sai - Khên Lền (xã Công Bằng), đường Nà Hoi - Thôm Niêng (xã Bộc Bố), nâng cấp đường Nà Cà - Cốc Nghè (xã Cổ Linh), đường từ nhà họp thôn - Kéo Kạch (xã Bộc Bố), đường Khuổi Thao - Cốc Ngoả (xã Nghiên Loan), nâng cấp đường Ngảm Váng - Tắp Ten (xã Sơn Lập)... được áp thuế VAT chưa phù hợp. Huyện Pác Nặm cho biết, dự án đường Nặm Vằm - Khuổi Bốc - Cốc Pục (xã Nghiên Loan), nâng cấp đường Ngảm Váng - Tắp Ten (xã Sơn Lập) không có trong kết luận thanh tra. Đối với các dự án đường Nặm Sai - Khên Lền (xã Công Bằng), đường Nà Hoi - Thôm Niêng (xã Bộc Bố), nâng cấp đường Nà Cà - Cốc Nghè (xã Cổ Linh), đường từ nhà họp thôn - Kéo Kạch (xã Bộc Bố), đường Khuổi Thao - Cốc Ngoả (xã Nghiên Loan), được phê duyệt trong năm 2022, áp dụng mức thuế VAT 8% là phù hợp với Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, qua làm việc, Đoàn thanh tra hướng dẫn đối với phần khối lượng thực hiện năm 2023, 2024 cần áp dụng mức thuế VAT 10% theo quy định. Nội dung này huyện tiếp thu và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện tiếp theo.

Về thông tin cho rằng hồ sơ tổng mức đầu tư, tổng dự toán của 7 dự án trên sau khi tính toán lại ở các hạng mục, tổng chi phí đều giảm so với dự toán được duyệt trước đó với tổng số tiền khoảng 53 tỉ đồng, phía huyện Pác Nặm cho biết, nội dung này không có trong Kết luận thanh tra của Sở KH&ĐT. Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn cho biết: Quá trình thanh tra 9 dự án thực hiện từ năm 2021 đến nay tại huyện Pác Nặm, đoàn thanh tra phát hiện còn có những tồn tại, hạn chế. Trong đó có 7 dự án sau khi tính toán lại ở các hạng mục, tổng chi phí có chênh lệch so với dự toán được duyệt số tiền hơn 56,5 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để các phòng, ban chuyên môn của huyện nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phóng viên tìm hiểu thêm tại Kết luận thanh tra, cho thấy nguyên nhân giảm trừ giá trị dự toán của cả 7 công trình đều là " Cắt giảm khối lượng đào đắp nền đường do tính trùng với khối lượng đào đắp các cống thoát nước ngang".

Về thông tin cho rằng việc lập hồ sơ mời thầu không đảm bảo, việc lựa chọn chỉ huy trưởng tại các công trình xây dựng không đúng quy định (Dự án Trường Tiểu học Bằng Thành I, đường Nặm Sai - Khên Lền...), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm cho biết: Thời điểm lập hồ sơ mời thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT nên có một số thay đổi tiêu chí. Tuy nhiên những tiêu chí đưa ra các nhà thầu đều có thể đáp ứng; quá trình lựa chọn nhà thầu đều được tổ chức công khai, minh bạch; 100% các gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu quốc gia; thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... các nghị định, thông tư hướng dẫn. Do vậy, thông tin cho rằng huyện và các phòng, ban, ngành cố ý làm sai là không đúng.

Ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Hoạt động đầu tư công của huyện Pác Nặm giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện theo đúng chủ trương, mục đích và các bước trình tự theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong quá trình triển khai có thực hiện điều chỉnh nguồn vốn, điều chỉnh kỹ thuật để phù hợp với thực tiễn và hiệu quả công năng sử dụng, phù hợp với tình hình của địa phương.

Hiện nay, kế hoạch đầu tư công của huyện Pác Nặm giai đoạn 2021-2025 đang trong thời gian thực hiện. Một số công trình đã hoàn thành đã được bàn giao, vận hành, khai thác, sử dụng được Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ và phát huy hiệu quả. Thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, huyện Pác Nặm sẽ nghiêm túc tiếp thu và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư theo đúng nội dung kết luận./.

Xem thêm