Một số ý kiến của đại biểu bên lề Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X