MTTQ Việt Nam tỉnh lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 11/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản gồm 13 Chương và 132 Điều. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với bố cục, nội dung cơ bản của Luật và tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề của Dự thảo như: Xem xét quyền lợi của địa phương và cộng đồng dân cư nơi có tài nguyên địa chất, khoáng sản được khai thác; điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản; đối tượng, thời hạn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy mô nhỏ; trách nhiệm quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản của UBND các cấp...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo lên cơ quan chức năng xem xét./.

Xem thêm