Mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thời gian qua cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng và đạt được những kết quả tích cực.
Bí thư Chi bộ Phố ngã ba thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) Đặng Văn Bắc đọc báo Đảng địa phương cập nhật thông tin

Bí thư Chi bộ Phố ngã ba thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) Đặng Văn Bắc đọc báo Đảng địa phương cập nhật thông tin

Thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Thông báo số 173-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, thời gian qua cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng và đạt được những kết quả tích cực.

Đảng ủy xã Quân Hà (Bạch Thông) có 19 chi bộ trực thuộc. Hiện nay, 100% chi bộ trong xã đều thực hiện việc đặt mua và đọc báo Đảng tại cơ quan, đơn vị mình. Ngoài việc đặt mua báo in, xã còn kết nối mạng Internet để tra cứu thông tin và đọc báo được thuận tiện hơn. Bí thư Đảng ủy xã Quân Hà Lường Thái Biên cho biết: Xã xác định việc đọc và làm theo báo Đảng là một trong những kênh thông tin quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đánh giá của Huyện ủy Bạch Thông, Quân Hà là một trong những đơn vị trong huyện thực hiện tốt việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Do vậy báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Để nhiều đơn vị trong huyện đạt kết quả như Quân Hà, Huyện ủy Bạch Thông đã ban hành Công văn số 761-CV/HU, ngày 15/8/2022 về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp, đồng thời đưa tiêu chí mua, đọc báo và làm theo gương người tốt, việc tốt trong bình xét thành tích của các chi, đảng bộ trực thuộc vào dịp cuối năm.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, thời gian qua, nhiều tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, như Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh có 100% các chi, đảng bộ trực thuộc mua đủ 03 loại báo và tạp chí của Đảng. Thành ủy Bắc Kạn, Huyện ủy Bạch Thông và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành công văn đôn đốc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đã được nhiều chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm triển khai thông qua các hình thức như: Gắn với sinh hoạt chi bộ; tại nghi thức chào cờ tuần đầu của tháng; quán triệt để đảng viên tự đọc, nghiên cứu. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời vận dụng các giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong quá trình công tác, tham mưu nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ những mô hình, cách làm mới, các gương điển hình tiêu biểu được đăng tải trên báo, tạp chí của Đảng đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và làm theo trong phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như: Các mô hình hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại về chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất rau an toàn, kinh doanh, dịch vụ...

Tuy nhiên, qua thống kê cho thấy, một số Chi, Đảng bộ trong tỉnh không mua đủ số lượng, loại báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Do vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra một số giải pháp, đó là: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đối với quá trình công tác, cũng như trong hoạt động thực tiễn của mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên; tránh việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng mang tính hình thức, không đọc, không nghiên cứu gây lãng phí.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Thông báo số 173-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Xác định việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và là một trong những tiêu chí để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng đầy đủ kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng từ nguồn kinh phí hoạt động hằng năm của các tổ chức cơ sở đảng./.

Tính đến ngày 30/4/2023, toàn tỉnh có 245/432 tổ chức cơ sở đảng đặt mua Báo Nhân dân, đạt 57%; 320/432 tổ chức cơ sở đảng đặt mua Báo Bắc Kạn, đạt 74,1%; 219/432 tổ chức cơ sở đảng đặt mua Tạp chí Cộng sản, đạt 51%, cụ thể:

Đối với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

Báo Nhân dân: Có 83/103 (đạt 80,5%) tổ chức cơ sở đảng đặt mua.

Báo Bắc Kạn: Có 72/103 (đạt 70%) tổ chức cơ sở đảng đặt mua.

Tạp chí Cộng sản: Có 65/103 (đạt 63%) tổ chức cơ sở đảng đặt mua.

Đối với các huyện ủy, thành ủy:

Báo Nhân dân: Có 162/329 (đạt 49,2%) tổ chức cơ sở đảng đặt mua.

Báo Bắc Kạn: Có 248/329 (75,4%) tổ chức cơ sở đảng đặt mua.

Tạp chí Cộng sản: Có 154/329 (đạt 47%) tổ chức cơ sở đảng đặt mua.

Xem thêm