Muôn việc thành bại đều do công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá được đúc kết từ thực tiễn. Người căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”… Ngày nay, tư tưởng đó đã trở thành những bài học và nguyên tắc trong công tác cán bộ của Ðảng.
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động và bổ nhiệm ngày 28/02/2023.Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động và bổ nhiệm ngày 28/02/2023.

Công tác cán bộ là khâu quyết định

Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt của then chốt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì công tác cán bộ là khâu quyết định. Trong nhiều bài viết, cuộc nói chuyện… Bác thường đặc biệt đề cao vai trò của công tác cán bộ và yếu tố “Con người”, như: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”…

Theo Người, nói đến cán bộ là nói đến cả đức và tài, không thể coi nhẹ mặt nào; trong đó đức là gốc, “có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành công hay không đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân, mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. Cán bộ là người đại diện cho quần chúng nhân dân, vừa là chủ thể, cũng vừa là mục tiêu, là động lực của cách mạng. Chú trọng công tác cán bộ cũng chính là biểu hiện sinh động của tư tưởng “lấy dân làm gốc”.

Từ quan điểm trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra những yêu cầu về công tác cán bộ, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến việc kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật, cất nhắc, sử dụng đúng người, đúng việc “dụng nhân như dụng mộc”… Nhờ có tư tưởng đúng đắn ấy, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, Đảng ta vẫn tập hợp được rất nhiều cán bộ tài đức, góp phần cùng Nhân dân làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giúp dân tộc ta chiến thắng thực dân, đế quốc xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ngày càng đổi mới, vững bước hội nhập và phát triển đi lên.

Học tập tư tưởng của Bác về công tác cán bộ

Trước những yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Việc lựa chọn nhân sự từ Trung ương tới địa phương đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu, bầu cử, điều động và bổ nhiệm....

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…

Cùng với đó, ngày 12/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025.

Những kết quả trong công tác tổ chức cán bộ

Với quan điểm chỉ đạo rõ ràng, nhất quán, cùng nhiều giải pháp quyết liệt, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các cấp ủy luôn quan tâm, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Công tác nhân sự được kiện toàn thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo thực chất, khách quan, đúng người, đúng việc.

Trong năm 2023 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 78 đồng chí. Thực hiện chủ trương luân chuyển kết hợp bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương, đến nay cấp tỉnh có đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương; cấp huyện có 5/8 huyện, thành phố có bí thư cấp ủy; 3/8 phó bí thư thường trực; 4/8 phó bí thư, chủ tịch UBND; 2/8 chủ tịch HĐND không là người địa phương; cấp xã có 36/108 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn không là người địa phương.

Việc rà soát, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ được tỉnh tiến hành đúng quy định. Công tác cán bộ không “đóng khung”, mà thực hiện theo phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở được tiến hành nghiêm túc theo quy định.

Công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kịp thời trao đổi, phản ánh với cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Từ năm 2018 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng và 364 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tỉnh chú trọng. Trong năm 2023 tỉnh đã xét chọn và cử 65 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 4.674 đồng chí là cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tổ chức thành công 02 kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn với tổng cộng 163 thí sinh tham dự…

Có thể thấy, những nỗ lực thời gian qua đã giúp công tác cán bộ của tỉnh có chuyển biến tích cực. Chất lượng, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp được nâng lên rõ rệt. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển./.

Đăng Bách

Xem thêm