Na Rì tập trung thực hiện "nhiệm vụ kép"

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Na Rì cơ bản ổn định. Hiện, địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa ra sức hoàn thành các chỉ tiêu của năm.

Người dân huyện Na Rì đang thu hoạch diện tích lúa xuân, chuẩn bị cho vụ hè thu
Người dân huyện Na Rì thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị cho vụ hè thu.

Đồng chí Nông Văn Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của người dân, Na Rì đã khắc phục khó khăn, đạt được kết quả nhất định trên nhiều lĩnh vực. Quốc phòng và an ninh được giữ vững; tổng diện tích cây trồng vụ đông xuân cơ bản đạt khá; thu ngân sách được quan tâm đôn đốc thực hiện; chi ngân sách điều hành, quản lý đúng luật định; các chính sách an sinh, xã hội được triển khai kịp thời; hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép được phát hiện và xử lý theo quy định; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng...

Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của toàn huyện. Đến nay việc thu hoạch, gieo cấy các loại cây trồng của người dân đạt tiến độ và kết quả khá so với kế hoạch. Theo đó, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng hơn 5.366/5.242ha, sản lượng lương thực đạt khá. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên được người dân đăng ký thực hiện hơn 522,4ha, đạt 104,5% kế hoạch, với 26 công thức áp dụng. Trồng rừng được hơn 401,1ha/500ha, đạt 80,23% kế hoạch tỉnh giao... Đến nay, sản xuất vụ mùa đã và đang được triển khai tại các địa phương.

Về lĩnh vực chăn nuôi, trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại tại 4/17 xã, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 79 con, với tổng trọng lượng 3.347kg. Dịch bệnh viêm da nổi cục trên đại gia súc xuất hiện tại 11/17 xã với 111 con bị mắc; số bò đã chết và tiêu hủy là 05 con. Địa phương đã tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I/2021 đạt 64,6% tổng đàn (8.078 con). Thực hiện các biện pháp dập dịch, huyện đã cấp 1.240 lít thuốc cho các xã, thị trấn để phun khử trùng tiêu độc. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên gia súc đã cơ bản được huyện khống chế.

Lĩnh vực công - thương nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ bản, thu thuế, tài chính của huyện đạt nhiều kết quả khả quan. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp tài chính, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện được hơn 11.608 triệu đồng, đạt 64,48% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 5.976 triệu đồng; các công trình xây dựng cơ bản được tập trung đôn đốc tiến độ, kế hoạch vốn giao được triển khai thực hiện đúng quy định.

Tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đạt hơn 241,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 242,6 tỷ đồng, tổng dư nợ là hơn 368,7 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 74,4 tỷ đồng, doanh số thu nợ 63,3 tỷ đồng, tổng dư nợ là hơn 328,3 tỷ đồng...

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, trong 6 tháng cuối năm, huyện Na Rì tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp; chủ động phòng chống hạn hán, bão lũ; thường xuyên kiểm tra, dự báo sâu bệnh trên cây trồng; tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu kế hoạch; kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả khi dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện trồng rừng theo kế hoạch; chỉ đạo các xã tập trung thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Điều hành ngân sách linh hoạt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách; quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.../.

Duy Khánh

Xem thêm