Na Rì: Tiếp tục sắp xếp cán bộ dôi dư, dần ổn định tổ chức bộ máy

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Na Rì, đến nay, hoạt động của các địa phương được sáp nhập trên địa bàn huyện Na Rì đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, vấn đề bố trí cán bộ dôi dư sau sắp xếp vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Na Rì từng bước tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp cán bộ dôi dư ở cơ sở
Na Rì từng bước tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp cán bộ dôi dư ở cơ sở.

Ông Nông Văn Nguyên- Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: Sau khi sắp xếp thành một đơn vị hành chính mới, số lượng cán bộ, công chức xã dôi dư nhiều nên khó khăn trong việc bố trí cán bộ, công chức, đặc biệt đối với số công chức cấp xã; trụ sở làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu trong công việc của cán bộ, công chức cấp xã, phòng làm việc chật chội hơn. Một số ít cán bộ do phải chuyển sang công tác khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác nên còn nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ...

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về  sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Huyện Na Rì có tổng số cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gồm: Văn Lang có 12 cán bộ, 18 công chức; Văn Vũ có 11 cán bộ, 20 công chức; Sơn Thành có 11 cán bộ, 21 công chức; Trần Phú có 12 cán bộ, 22 công chức; thị trấn Yến Lạc 10 cán bộ, 19 công chức; Cường Lợi  có 10 cán bộ, 13 công chức.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc xã Văn Lang, Văn Vũ, Sơn Thành, Trần Phú, thị trấn Yến Lạc, Cường Lợi được thực hiện theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tạm giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập theo Nghị quyết số 855/NQ- UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của UBTVQH.

Từ khi sắp xếp đến nay việc bố trí, sắp xếp đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư được thực hiện thường xuyên, qua bố trí sắp xếp đến nay số cán bộ, công chức hiện có 374 (cán bộ 169, công chức 205), còn 07 vị trí chưa bố trí, sắp xếp. Số công chức các xã, thị trấn hiện dôi dư theo chức danh: 42 người, trong đó: Công chức Văn hóa xã hội 04 người; công chức Địa chính Nông nghiệp - xây dựng & môi trường 14 người; công chức Địa chính - Xây dựng - đô thị & môi trường 01 người; công chức Tư pháp - Hộ tịch 11 người; công chức Văn phòng - thống kê: 07 người; công chức Tài Chính - Kế toán: 05 người.

Đối với người hoạt động không chuyên trách các xã, thị trấn và ở thôn, tổ nhân dân cơ bản ổn định và không có dôi dư. Theo đó, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Theo quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn: Bố trí ở cấp xã 10 người đảm nhận 13 chức danh: 162 người, kiêm nhiệm 77 người (không dôi dư). Những người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ nhân dân: 833 người, kiêm nhiệm 213 người (không dôi dư).

Dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp cán bộ dôi dư, nhưng huyện Na Rì vẫn tiếp tục nỗ lực cao nhất trong việc thực hiện chủ trương này để bảo đảm các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng như kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

Duy Khánh

Xem thêm