Năm 2024 ngành Công thương tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 27/02, Sở Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến công năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Sở Công thương đã giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hoàn thành 10/10 đề án, nhiệm vụ khuyến công, đạt 100% (trong đó 02 đề án khuyến công quốc gia; 08 nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương) với tổng kinh phí thực hiện trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Các đề án khuyến công đã tập trung ưu tiên hỗ trợ sản xuất sản phẩm mà tỉnh có lợi thế về vùng nguyên liệu, như chế biến nông sản, thực phẩm.
Các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất từng bước tổ chức có hiệu quả, góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho các cơ sở, từng bước hiện thực hóa ý tưởng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Một số nội dung, quy định về hồ sơ, trình tự, điều kiện chưa được cụ thể trong các quy định, quy chế trong hoạt động khuyến công nên quá trình khảo sát, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc, lúng túng.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2024, hoạt động khuyến công sẽ tập trung vào việc triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, công bố và tôn vinh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, công tác quản lý cụm công nghiệp ở một số tỉnh. Giải pháp thực hiện đó là: Ngành sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT; tập trung xây dựng các đề án khuyến công (đề án nhóm) theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm CNNT tiêu biểu gắn với Chương trình OCOP của tỉnh./.

Xem thêm