Nâng cao chất và lượng cho kinh tế tập thể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phát triển hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, nâng cao chất và lượng cho kinh tế tập thể, HTX là nhiệm vụ quan trọng.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX công nghệ cao BK Foods chia sẻ: “Với sự quan tâm của các cấp, ngành chuyên môn, tôi đã được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng trong quản lý, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng thời đại 4.0; kỹ năng quản trị và điều hành. Từ những kiến thức thu được áp dụng vào thực tế, HTX đã tự tin tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để vươn ra thị trường rộng lớn. Hiện nay, sản phẩm của HTX công nghệ cao BK Foods đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố, với các sản phẩm như: Tinh bột nghệ, trà hoa vàng, trà giảo cổ lam, măng nứa tép... trong đó, có sản phẩm đã được thị trường Úc chấp nhận hợp đồng tiêu thụ. Chúng tôi phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 sẽ xuất khẩu sản phẩm tinh nghệ”.

Các sản phẩm của HTX công nghệ cao BK Foods như: Tinh bột nghệ, trà hoa vàng, trà giảo cổ lam, măng nứa tép... đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố.

Các sản phẩm của HTX công nghệ cao BK Foods như: Tinh bột nghệ, trà hoa vàng, trà giảo cổ lam, măng nứa tép... đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố.

Tính đến tháng 9/2023, toàn tỉnh Bắc Kạn có 389 HTX, với hơn 3.750 thành viên; 735 tổ hợp tác (THT), với trên 7.000 thành viên; 02 liên hiệp HTX, có 14 HTX thành viên với 275 lao động và 2.430 hộ dân liên kết. Các HTX, THT hoạt động ở các lĩnh vực như: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ... Hoạt động của HTX ngày càng hướng đến lợi ích kinh tế của thành viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó đã xuất hiện các mô hình HTX điển hình, tổ chức sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời khai thác, phát huy giá trị sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

Vai trò của các HTX ngày càng thể hiện rõ nét là cầu nối trong việc tiếp thu, chuyển giao ứng dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lao động theo hướng tích cực, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX công nghệ cao BK Foods.

Ông Dương Văn Huấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn cho biết: Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng trưởng từ 10%/năm trở lên; việc làm do HTX tạo ra tăng trưởng đạt từ 10 - 15%/năm, nâng mức thu nhập bình quân lao động thường xuyên đạt 60 triệu đồng/người/năm; HTX hoạt động giỏi chiếm 20%, khá chiếm 50%; giảm số HTX ngừng hoạt động xuống dưới 5%; 100% HTX hoạt động đúng Luật HTX; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt từ 0,5% trở lên...

Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX xây dựng các sản phẩm OCOP được tổ chức tháng 4/2023.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX xây dựng các sản phẩm OCOP được tổ chức tháng 4/2023.

Một trong những yếu tố quan trọng để các HTX hoạt động hiệu quả là phải có đội ngũ cán bộ quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm. Bởi, trong cơ chế thị trường hiện nay, cán bộ quản lý HTX phải chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tích cực tìm tòi, học hỏi, áp dụng những mô hình mới, điển hình tiên tiến vào hoạt động của đơn vị mình.

Ông Dương Văn Huấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp theo, Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc và giá trị HTX, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các nghị định hướng dẫn về kinh tế tập thể... Thông qua đó, học viên sẽ được cập nhật những kiến thức về HTX, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế tập thể; những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển HTX trong giai đoạn hiện nay./.

Xem thêm