Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng

Những năm qua, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đảm bảo thi hành nghiêm các bản án, quyết định của tòa án, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân- Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm gia đình người đã chấp hành xong hình phạt tù, hòa nhập cộng đồng và có nhiều tiến bộ.
Đại tá Nguyễn Thanh Tuân- Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm gia đình người đã chấp hành xong hình phạt tù, hòa nhập cộng đồng và có nhiều tiến bộ.

Mô hình điểm về “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng” được triển khai tại 9/9 thôn của xã Vi Hương (Bạch Thông) từ năm 2020. Từ đó đến nay, mô hình đã giúp 24 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất tình trạng tái phạm tội. Các thành viên của mô hình cùng với lực lượng Công an xã đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào, thu hút 982 lượt người tham gia, cung cấp 87 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự; giải quyết 18 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ, 12 đối tượng với số tiền 10,5 triệu đồng. Góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay huyện Bạch Thông đang chuẩn bị các điều kiện để nhân rộng mô hình tại các xã Đôn Phong, Nguyên Phúc, Quân Hà và thị trấn Phủ Thông.

Giữ vai trò nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện Luật Thi hành án hình sự, các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù. Nhất là công tác quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng: Người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Năm 2022, Công an các huyện, thành phố theo dõi, quản lý, giúp đỡ trên 718 người chấp hành án phạt tù về cư trú tại địa phương; 307 đối tượng chấp hành án phạt tù tại cộng đồng trong đó có: 243 đối tượng án treo, 43 đối tượng cải tạo không giam giữ... Quá trình cải tạo, tái hoà nhập cộng đồng, họ đều chấp hành nghiêm sự quản lý, giáo dục, giám sát của chính quyền địa phương, cam kết không vi phạm pháp luật.

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”, Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tích cực nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng. Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng cơ chế phối hợp, huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù.

Ngay khi còn đang chấp hành hình phạt tù ở các trại giam, trại tạm giam, phạm nhân đã được giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và học một số nghề cơ bản hoặc được tư vấn nghề nghiệp trước khi trở về tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi tiếp nhận người hết thời hạn chấp hành hình phạt tù, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp quản lý, giúp đỡ họ về việc làm phù hợp để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng dân cư. Lực lượng Công an các cấp tiếp hành lập hồ sơ, tư vấn pháp lý, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về cư trú, cấp căn cước công dân. Kết thúc thời gian quản lý trong cộng đồng, các xã, phường, thị trấn tổ chức đánh giá, họp xét thực hiện thủ tục xóa án tích cho người đủ điều kiện. Trong số hơn 700 người trở về tái hoà nhập cộng đồng tại Bắc Kạn đã có 151 người được xoá án tích. Nhiều người đã vượt qua khó khăn để tạo dựng cuộc sống ổn định. Có được những kết quả này là nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân…/.

Bình Minh (Công an tỉnh)

Xem thêm