Nâng cao kỹ năng quản lý Nhà nước ngành xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sở Xây dựng Bắc Kạn vừa tổ chức Lớp tập huấn về công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng cho hơn 80 học viên của các sở, ngành, các đơn vị Chủ đầu tư, Ban QLDA, UBND các huyện, thành phố.

Các học viên đã được giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) truyền đạt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng về phòng cháy, chữa cháy và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh.

Khai mạc các lớp tập huấn về công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng năm 2023.

Khai mạc các lớp tập huấn về công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng năm 2023.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn do Sở Xây dựng tổ chức.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn do Sở Xây dựng tổ chức.

Mục đích tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác quản lý ngành xây dựng cũng như trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng./.

Xem thêm