Ngân Sơn: Khai thác hơn 17.000m3 gỗ rừng trồng

Những năm gần đây, huyện Ngân Sơn đã chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp phát triển lâm nghiệp để phát huy tối đa các nguồn lợi từ rừng, mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

Những năm gần đây, huyện Ngân Sơn đã chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp phát triển lâm nghiệp để phát huy tối đa các nguồn lợi từ rừng, mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

Nhân dân xã Vân Tùng khai thác gỗ thông
Nhân dân xã Vân Tùng khai thác gỗ thông.

Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm huyện Ngân Sơn trồng rừng mới được hơn 893ha, gồm các loại cây thông, sao, mỡ... vượt 79% so với Nghị quyết Đại hội đề ra; nâng độ che phủ rừng toàn huyện đạt 66,4%. Tổng khối lượng rừng trồng đã khai thác đạt trên 17.000m3 gỗ các loại. Bên cạnh đó, khai thác lâm sản ngoài gỗ đạt trên 208 tấn, đạt giá trị nhiều tỷ đồng. Thu nhập từ rừng đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững và hướng đến làm giàu./.

Lý Dũng

Xem thêm