Ngân Sơn: Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm chuyển biến tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện Ngân Sơn có những chuyển biến tích cực, thu ngân sách nhà nước được tăng cường với nhiều giải pháp hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo...

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện Ngân Sơn có những chuyển biến tích cực, thu ngân sách nhà nước được tăng cường với nhiều giải pháp hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo...

Tính đến hết tháng 6, toàn huyện gieo trồng được 1.839ha cây vụ xuân, trong đó diện tích lúa cấy được 160ha, năng suất ước đạt 47 tạ/ha, sản lượng ước đạt 753 tấn; cây ngô trồng được 797ha, năng suất ước đạt 3.745 tấn; cây thuốc lá trồng được 687ha, năng suất đạt 24tạ/ha, sản lượng đạt 1.649 tấn, giá bán trung bình đạt 48.000 đồng/kg. Diện tích khai thác đất 1 vụ đạt 1.296ha, tăng 63ha so năm trước. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Tổng đàn trâu, bò hiện có 12.772 con, ngựa 775 con, dê 1.367 con,  đàn lợn hơn 17.000 con và hơn 132.000 gia cầm các loại.

Nông dân xã Cốc Đán làm đất gieo cấy lúa mùa
Nông dân xã Cốc Đán làm đất gieo cấy lúa mùa.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được duy trì thực hiện. Toàn huyện đang tích cực triển khai trồng 600ha rừng theo kế hoạch. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 7/10 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 3/10 xã đạt 10-14 tiêu chí, 1/10 xã đạt 13 tiêu chí. Riêng trong năm 2018, huyện phấn đấu xã Vân Tùng đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới.

Hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn ổn định; công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường, nhất là trong những dịp đầu năm và những ngày lễ, tết. Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 9,1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch so cùng kỳ. Trong năm 2018, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản của tỉnh, huyện là hơn 70,9 tỷ đồng, giải ngân đạt 27,68% kế hoạch vốn giao. Công tác chỉ đạo, tăng cường quản lý, điều hành thu chi ngân sách được triển khai tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 6, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7,7 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch tỉnh giao và bằng 183,3% cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng được đảm bảo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất, chính sách cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách và các biện pháp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn, phục vụ sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Mạng lưới thông tin liên lạc an toàn, thông suốt phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân…

Về an sinh – xã hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Huyện tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt với trên 21.363 lượt người được khám bệnh trong 6 tháng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các hoạt động giao lưu nhân dân được duy trì hiệu quả, không phát hiện vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt trong các dịp lễ hội, ngày tết. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện luôn được địa phương quan tâm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, trong những tháng tiếp theo, huyện Ngân Sơn tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ mùa, công tác trồng rừng; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đồng thời tổ chức quản lý thu các loại thuế, phí, lệ phí đảm bảo đúng luật định để chống thất thu ngân sách. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao cho nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách đồng bào vùng dân tộc; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Lý Dũng

Xem thêm