Ngân Sơn tăng cường các biện pháp thu ngân sách

Năm 2022, huyện Ngân Sơn có kế hoạch thu ngân sách 23 tỷ đồng. Để thực hiện được mục tiêu này, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện mới thu được gần 11 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, nhiều đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước và đạt được những kết quả nhất định. Một số nguồn thu ngân sách chủ yếu trên địa bàn huyện Ngân Sơn gồm: Thu từ khu vực khai thác, chế biến nông - lâm sản, khoáng sản; phí, lệ phí, thuế trước bạ, tiền sử dụng đất… Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị, doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, doanh thu đạt thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh doanh kém hiệu quả, số thuế phát sinh thấp, cá biệt có những doanh nghiệp không phát sinh doanh thu.

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: Trong quá trình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn có nguyên nhân chủ quan, đó là công tác phối hợp giữa Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm với các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn chưa chặt chẽ. Tổ liên ngành chống thất thu ngân sách huyện chưa hoạt động thường xuyên trong công tác quản lý thu, phối hợp thu, xử lý nợ thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách bảo đảm đúng, đủ theo tiến độ và kế hoạch đề ra, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, các khoản thu cần sự phối hợp của nhiều ngành như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu từ xây dựng cơ bản và các dịch vụ kinh doanh, chống gian lận thương mại, lợi dụng xuất xứ hàng hóa để trốn thuế…, đôn đốc thu hồi nợ thuế. Tăng cường kiểm tra đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và việc khai thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài để xử lý các khoản nợ khó thu theo quy định.

Chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm, Tổ liên ngành chống thất thu ngân sách huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu, phối hợp thu, xử lý nợ thuế. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn để rà soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn. Các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, chi cục thuế khu vực tăng cường rà soát các nguồn thu phát sinh để đôn đốc thu triệt để các khoản thuế, phí phát sinh; quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, chú trọng nguồn thu từ phí, lệ phí (đất san lấp mặt bằng) và các nguồn thu từ các hộ kinh doanh vận tải, cơ sở chế biến nông - lâm sản để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 theo kế hoạch đề ra./.

Đình Văn

Xem thêm