Ngân Sơn tập trung sản xuất vụ mùa

Vụ mùa năm 2022, huyện Ngân Sơn thực hiện gieo cấy hơn 1.960ha lúa. Hiện, toàn huyện đã cấy xong khoảng 1.600ha, đạt trên 82% kế hoạch.

Người dân thị trấn Nà Phặc khẩn trương cấy lúa mùa.
Người dân thị trấn Nà Phặc khẩn trương cấy lúa mùa.

Diện tích lúa mùa sớm gieo cấy được khoảng 95%, người dân tiếp tục thực hiện và tiến hành chăm sóc giai đoạn lúa hồi xanh. Lúa mùa chính vụ đang được bà con khẩn trương làm đất, gieo cấy kịp khung thời vụ. Để sản xuất vụ mùa theo kế hoạch, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, huyện Ngân Sơn chỉ đạo bà con làm đất, gieo trồng đúng khung thời vụ; chủ động chuyển đổi diện tích không chủ động nước, có nguy cơ bị hạn sang trồng các loại cây khác kịp thời. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng./.

H.N

Xem thêm