Ngành Công Thương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 14/7, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan dự tại điểm cầu Bắc Kạn.
Đại diện các sở, ngành, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.

6 tháng đầu năm, vượt qua những khó khăn, thách thức, ngành Công thương đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn nền kinh tế. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66%.

Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6%; ngành khai khoáng tăng 3,9%. 61/63 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước.

Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch ước đạt hơn 371,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 186 tỷ USD. Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm phục hồi tích cực, hàng hóa dồi dào, sức mua tăng trở lại. Hầu hết các địa phương đã tích cực triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu, kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Công Thương đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tập trung ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu, giá cả. Đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới. Tiếp tục kiện toàn, ổn định mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trước những thách thức đối với nền kinh tế, ngành cần chủ động nhận định, đánh giá đúng tình hình thế giới, khu vực để đề ra những giải pháp phù hợp; quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương khẩn trương chỉ đạo xây dựng chiến lược, chương trình hành động và các đề án phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030; rà soát nội dung phát triển công nghiệp và thương mại để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh, phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Bố trí nguồn lực phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại trên từng địa bàn. Phối hợp với Bộ nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động đa dạng nguồn cung, đa dạng thị trường. Tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu đối với các mặt hàng có thế mạnh ở địa phương, phối hợp với các bộ, ngành xử lý tốt vấn đề truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tận dụng tốt các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu. Tuân thủ hướng dẫn của các bộ, ngành triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch.../.

Anh Thúy

Xem thêm