Ngành Nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/01, Ban Nội Chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong năm 2022, ngành Nội chính Đảng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, khó, chuyên môn sâu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua đúng tiến độ, có chất lượng tốt. Tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012- 2022. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực. Lần đầu tiên Ban Nội chính Trung ương tiến hành kiểm tra giám sát chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố tạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực...

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận và thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, với quyết tâm: Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2022.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tiếp tục tham mưu, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nghiên cứu đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ thực hiện nhiệm vụ điều tra, xét xử. Tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực…/.

Xem thêm