Ngày hội "Giọt hồng Bắc Kạn" tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu