“Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến” – Giải pháp mới về cải cách thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực triển khai “Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến”.
Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Pác Nặm.

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Pác Nặm.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, từ ngày 02/10/2023, huyện Pác Nặm bắt đầu thực hiện mô hình “Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến”. Huyện lựa chọn 05 thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng nhận, trả kết quả ngay trong ngày thứ Hai hằng tuần, gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính; cấp bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy hợp đồng, giao dịch. Thứ Năm hằng tuần, Bộ phận một cửa của huyện sẽ thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến đối với 09 TTHC, trong đó có 01 TTHC toàn trình và 08 TTHC một phần thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, giáo dục và đào tạo.

Ông Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm trao đổi về mô hình "Ngày không giấy hẹn" và "Ngày dịch vụ công trực tuyến".

Huyện Chợ Đồn lựa chọn “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày dịch vụ công trực tuyến” vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, tùy theo từng lĩnh vực cụ thể. “Ngày không giấy hẹn” được huyện thực hiện vào thứ Ba đối với lĩnh vực chứng thực, thứ Năm “không giấy hẹn” đối với các lĩnh vực người có công và giáo dục – đào tạo (thuộc hệ thống giáo dục quốc dân). “Ngày dịch vụ công trực tuyến” triển khai vào thứ Ba, với 02 TTHC là: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc để thực hiện giải pháp “Ngày dịch vụ công trực tuyến”; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Mô hình "Ngày không giấy hẹn" và "Ngày dịch vụ công trực tuyến" của huyện Chợ Đồn thực hiện vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

Mô hình "Ngày không giấy hẹn" và "Ngày dịch vụ công trực tuyến" của huyện Chợ Đồn thực hiện vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

Được biết, tháng 9/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn triển khai mô hình “Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến”. Theo đó, đối với “Ngày không giấy hẹn” các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn những TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản, việc giải quyết thủ tục không liên quan đến các cơ quan, đơn vị khác; đảm bảo trả kết quả trong ngày; triển khai song hành với thực hiện TTHC “không chờ”. “Ngày dịch vụ công trực tuyến” áp dụng tất cả các ngày trong tuần đối với những TTHC đã được phê duyệt DVCTT toàn trình. Đối với các TTHC được phê duyệt DVCTT một phần sẽ lựa chọn một số thủ tục gần đáp ứng DVCTT toàn trình để thực hiện; lựa chọn ít nhất 01 ngày trong tuần để áp dụng mô hình. Việc thực hiện “Ngày dịch vụ công trực tuyến” phải gắn với việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay các huyện, thành phố đã và đang tích cực triển khai mô hình “Ngày không giấy hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến” nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch TTHC. Các địa phương đã ban hành thông báo danh mục TTHC được lựa chọn áp dụng và niêm yết công khai trên Bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận một cửa, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp.

Cách thức, ngày thực hiện trong tuần và các thủ tục hành chính lựa chọn áp dụng khác nhau, nhưng mục tiêu chung của mô hình này đều hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hành chính công, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những giải pháp mới về cải cách TTHC, góp phần nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2023./.

Xem thêm