Thi đua yêu nước

Nhân rộng điển hình tiên tiến ở khu dân cư

Trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó giúp cho người có uy tín phát huy được vai trò, vị trí của mình trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng uy tín và sự ảnh hưởng, người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Nhân dân.

Là Trưởng ban Công tác Mặt trận, người có uy tín của thôn Nà Tấc, xã Yên Phong (Chợ Đồn), ông Trương Quốc Bùi đã tích cực phát huy vai trò của mình trong tham gia phát triển sản xuất, giảm nghèo ở địa phương. Với vai trò là đầu tàu, gương mẫu, những năm qua cùng với việc phát triển kinh tế của gia đình, ông Bùi luôn phối hợp cùng các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện cấy lúa hai vụ, không để tình trạng bỏ hoang, tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế rừng…

Ngoài ra, ông còn vận động người dân hiến đất, ngày công lao động, làm đường giao thông, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tuyên truyền cho bà con trong thôn thực hiện đúng quy ước, hương ước của thôn; không tham gia các tệ nạn xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc; giữ vững an ninh - trật tự. Số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tăng dần từng năm, thôn đạt “Khu dân cư văn hóa” nhiều năm liên tục, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, thôn không còn trường hợp sinh con thứ ba trở lên...

Bà Dương Thị Huyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bản Súng, xã Vân Tùng (Ngân Sơn) trở thành tấm gương sáng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng quê hương. Ngay cả khi làm việc đồng áng, bà cũng tranh thủ trò chuyện, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn minh… với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tế.  Sau khi sáp nhập 03 thôn Nà Ké, Đông Pầu, Bản Súng thành thôn Bản Súng, bà Huyên đã vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, các tuyến đường trong thôn đều được bê tông hóa, đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ. Với cách làm đơn giản, gần gũi và thiết thực, bà Huyên luôn nhận được sự yêu mến của người dân trong thôn.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 1.300 người có uy tín. Người có uy tín, trưởng thôn ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Họ thật sự là những điển hình tiên tiến và là cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Việt Bắc

Xem thêm