Tài chính - Ngân hàng:

NHCSXH Ngân Sơn: Chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp trong ủy thác vay vốn

Theo số liệu của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngân Sơn, hiện dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội chiếm hơn 98,6%/tổng dư nợ. Thông qua phương thức ủy thác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến với người nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, phát huy hiệu quả.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn tổ chức giải ngân tại thị trấn Nà Phặc.
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ngân Sơn tổ chức giải ngân tại thị trấn Nà Phặc.

Trong phối hợp thực hiện, cơ bản các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác ký kết với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương; chú trọng chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện đúng nội dung hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm theo quy định. Dư nợ hiện ở mức hơn 284 tỷ đồng, chiếm 98,6%/tổng dư nợ, tăng hơn 35 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021.

Trong đó, doanh số cho vay uỷ thác 6 tháng đầu năm đạt hơn 77,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là hơn 16,7 tỷ đồng. Doanh số thu nợ uỷ thác gần 42 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2021 là 12,5 tỷ đồng.

Trong tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại, dư nợ thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ hơn 93,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 32,9%/tổng dư nợ uỷ thác, tăng 9,4 tỷ đồng so với 31/12/2021. Dư nợ thông qua Hội Nông dân là 85,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30,1%/tổng dư nợ uỷ thác, tăng 11,8 tỷ đồng so với 31/12/2021. Dư nợ thông qua Hội Cựu chiến binh là 50,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 17,9%/tổng dư nợ uỷ thác, tăng 6,3 tỷ đồng so với 31/12/2021. Dư nợ thông qua Đoàn Thanh niên là hơn 54 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19,1%/tổng dư nợ uỷ thác, tăng 7,6 tỷ đồng so với 31/12/2021.

Về huy động tiền gửi, 100% tổ TK&VV có số dư tiền gửi tiết kiệm, với tổng số tiền là hơn 5,6 tỷ đồng, tăng 254 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2021. Trong đó, số dư tiền gửi tiết kiệm nhiều nhất thuộc về các tổ TK&VV do Hội Phụ nữ quản lý với số dư hơn 2 tỷ đồng; tiếp đến là các tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý với số dư hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, trong tổng số 182 tổ TK&VV, có 143 tổ TK&VV hoạt động tốt, 33 tổ TK&VV hoạt động khá, 04 tổ TK&VV hoạt động trung bình và 02 tổ TK&VV hoạt động yếu, kém.

Trong quá trình hoạt động, duy trì họp giao ban giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác tại huyện và tại điểm giao dịch xã. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức nhận ủy thác theo văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH được quan tâm, tuy nhiên các tổ chức Hội, đoàn thể thực hiện kiểm tra chưa được nhiều, thường kết hợp với công tác chuyên môn của Hội, đoàn thể. Công tác tuyên truyền chính sách, vận động tổ viên tổ TK&VV tham gia huy động tiết kiệm qua tổ chưa đạt. Kết quả số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ là 5,6 tỷ đồng, tăng 254 triệu đồng so với 31/12/2021 hoàn thành 36,2% kế hoạch giao; số tổ viên có dư nợ gửi không đều, mức gửi chưa cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong ủy thác vay vốn, trong thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện sẽ chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và Phòng giao dịch NHCSXH huyện kiện toàn lại, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV. Thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên quan tâm đến hoạt động của NHCSXH thông qua mạng lưới các điểm giao dịch, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình cho vay hiện hành theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên các tổ TK&VV tích cực gửi tiền tiết kiệm đảm bảo duy trì và nâng cao tỷ lệ thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm hằng tháng.../.

H.V

Xem thêm