Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

Nhiều kết quả nổi bật của Bộ, ngành Tư pháp

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Sáng 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

3.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có ông Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

06 tháng đầu năm 2024, toàn ngành Tư pháp đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành án dân sự, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án, dự thảo VBQPPL thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành. Trong 06 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 305.128 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người; tổ chức 4.154 cuộc thi cho khoảng 4 triệu lượt người dự thi; phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác thi hành án dân sự được chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý được quan tâm thực hiện đúng quy định của pháp luật...

Các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024: Bộ, ngành Tư pháp tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành Tư pháp đáp ứng với yêu cầu đặt ra…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các bộ, ngành, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2024. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các địa phương bám sát chỉ đạo của bộ, ngành, chính quyền địa phương tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ tư pháp thuộc thẩm quyền…/.

Xem thêm