Những "bóng hồng" trên mặt trận kinh tế

BBK - Không chỉ khéo vun vén, chăm lo cho mái ấm gia đình, nhiều phụ nữ Bắc Kạn còn năng động phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ khác và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.