Nỗ lực giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Năm 2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch giải ngân hơn 671 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới 63 công trình. Hiện nay, đơn vị đang nỗ lực chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm tốt công tác thanh quyết toán nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Năm 2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch giải ngân hơn 671 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa và đầu tư mới 63 công trình. Hiện nay, đơn vị đang nỗ lực chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm tốt công tác thanh quyết toán nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch giao và đúng với quy định của Nhà nước, đồng thời bám sát sự chỉ đạo trong công tác xây dựng cơ bản (XDCB) của UBND tỉnh, ngay từ những tháng đầu năm, Ban quản lý (BQL) đã tập trung chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương huyện, thành phố triển khai tốt công tác chuẩn bị đầu tư như: Tư vấn khảo sát thiết kế, giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng công trình, giám sát tiến độ thi công, đến công tác thanh quyết toán công trình.

BQLDA tỉnh đang tích cực chỉ đạo cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án để đảm bảo công tác giải ngân vốn theo kế hoạch.
BQLDA tỉnh đang tích cực chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án để đảm bảo công tác giải ngân vốn theo kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm, BQL đã lập và trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 08 công trình; phê duyệt điều chỉnh  04 dự án, trong đó 01 dự án đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án kiên cố hóa huyện Pác Nặm; 02 dự án kiên cố hóa Sở Xây dựng đang thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thiết kế, dự toán thuộc huyện Chợ Mới, Na Rì, và Dự án kè chống xói lở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn chủ đầu tư đang triển khai bước lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ  thi công và dự toán xây dựng công trình. Bên cạnh đó, công tác đấu thầu cũng được chú trọng, Ban đã tiến hành lựa chọn xong 16 gói thầu thi công xây dựng và gói thầu tư vấn theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và không qua mạng…

Kết quả, đến thời điểm này BQL đã tiến hành giải ngân được hơn 255,5/671,455 tỷ đồng. Một số nguồn vốn giải ngân đạt khá như: Cân đối ngân sách giải ngân đạt gần 90%; ngân sách Trung ương, đạt hơn 81%; ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài ADB) đạt 50%... Theo lãnh đạo BQL cho biết, hầu hết các nguồn vốn được giao hiện đang tiến hành giải ngân theo đúng kế hoạch đã cam kết với tỉnh. Duy chỉ có hai nguồn vốn lớn là Trái phiếu Chính phủ 2018 và 2019, được giao với tổng vốn khoảng 385 tỷ đồng, nhưng mới thực hiện giải ngân được khoảng 105 tỷ đồng, nguyên nhân do điều kiện thời tiết có mưa nhiều trên địa bàn nên các nhà thầu không thể đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án được. Tuy nhiên, hiện nay các công trình, dự án thuộc các nguồn vốn trên đều đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục và chuẩn bị khởi công nên vẫn sẽ đảm bảo việc thanh quyết toán, tạm ứng giải ngân vốn theo kế hoạch.

Bên cạnh thực hiện tốt kế hoạch giải ngân, công tác quản lý chất lượng công trình luôn được chủ đầu tư quan tâm chú trọng, BQL không ngừng chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn, đội ngũ cán bộ, kỹ sư có năng lực, kinh nghiệm của đơn vị thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công như: Kiểm tra nguồn vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng; nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công hoàn thành; biện pháp thi công theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. Nhìn chung, tiến độ thi công các dự án, công trình đều đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Mã Văn Thịnh cho biết: Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn được giao, từ nay đến hết năm, BQL tiếp tục thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, bám sát các chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình chuyển tiếp theo đúng hợp đồng đã ký kết; thi công đến đâu tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán kịp thời để giải ngân; tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, bàn giao đưa các dự án, công trình đã thi công hoàn thành vào khai thác sử dụng kịp kế hoạch.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, phối kết hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện các dự án, công trình có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về thủ tục hồ sơ nhận bàn giao của các chủ đầu tư một số dự án còn lại để lập báo cáo quyết toán; giải ngân vốn kịp thời theo kế hoạch…/.

Quý Đôn

Xem thêm