Nông dân Ngân Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ngân Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chung tay, góp sức, phát huy nội lực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ngân Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chung tay, góp sức, phát huy nội lực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thị Tuyết– Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngân Sơn cho biết: "Hội Nông dân huyện hiện có 10 đơn vị cơ sở Hội và 143 chi hội với 5.813 hội viên. Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Hội đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, họp bản, hội nghị của xã, phát hành cuốn thông tin công tác hội, phát hành sách, tài liệu cho các cơ sở Hội... Nội dung tuyên truyền tập trung về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh về công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện các phần việc, tiêu chí cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và từng địa bàn. Qua đó, thu hút hội viên tích cực tham gia".

Nhân dân xã Bằng Vân bê tông đường vào thôn Lũng Sao
Nhân dân xã Bằng Vân bê tông đường vào thôn Lũng Sao.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các cấp Hội nông dân đã tập trung huy động hội viên tham gia kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, đổ bê tông đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bản... Từ năm 2015 đến nay, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã hiến 32.957m2 đất  ruộng, vườn, đất sản xuất của gia đình mà không lấy tiền đền bù, tự nguyện tháo dỡ bờ rào để mở đường; đóng góp trên 6.679 công lao động và trên 621 triệu đồng tiền mặt để làm các công trình nông thôn.

Nhờ đó, góp phần cùng các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trên toàn huyện xây dựng mới 104 công trình đường giao thông với tổng chiều dài 53,2km; 12 công trình kênh mương với tổng chiều dài 6,8km; 26 nhà văn hóa thôn và nhiều công trình khác. Huyện có 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 10 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, việc chỉnh trang khu dân cư và vệ sinh môi trường cũng được triển khai thực hiện hiệu quả. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nông thôn. Tích cực huy động nguồn lực xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng. Hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường nông thôn xanh - sạch – đẹp.

Cùng với đó, vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, khu văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức các cuộc thi như: Giải "Bóng chuyền hơi”, thi nấu ăn,… tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, mở rộng giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị. Hằng năm, có trên 90% số hộ hội viên nông dân đăng ký đạt gia đình văn hoá. Xây dựng câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình văn hóa”, mô hình sinh hoạt Chi hội nông dân “Phát hiện sớm người nghi mắc lao”, các mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”. Đồng thời, vận động hội viên nông dân tương trợ, giúp nhau trong lúc khó khăn, việc hiếu... cho 170 hộ gia đình hội viên với trên 21.300 công lao động, 8.800 vác củi, 15,9 tấn gạo và 213 triệu đồng tiền mặt.

Từ phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và sáng chế, sáng tạo trong sản xuất máy, nông cụ phục vụ trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân như: Hộ ông Nông Ngọc Tùng, hội viên chi hội Bản Đăm, xã Đức Vân, đóng góp trên 41 triệu đồng để xây dựng nhà họp thôn; hộ ông Nguyễn Anh Ngọc, hội viên Chi hội Nà Lạn, xã Hiệp Lực, mỗi năm sản xuất và bán ra thị trường hơn 7.000 chiếc máy thái thức ăn chăn nuôi, máy thái thuốc nam, ủng hộ 20 triệu đồng sửa chữa hạ tầng nông thôn và 2.000 khẩu trang cho hội viên nông dân trên địa bàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ngân Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực đóng góp kinh phí, công lao động tham gia xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được./.
 

Lý Dũng

Xem thêm