Nông dân xuống đồng sản xuất đầu năm

BBK - Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, nông dân các huyện đã khẩn trương xuống đồng, bắt tay vào sản xuất vụ xuân cho kịp thời vụ.

Xem thêm