Pác Nặm: Cày ải hơn 35% diện tích đất gieo cấy lúa xuân

Vụ xuân năm 2022, huyện Pác Nặm có kế hoạch gieo cấy hơn 800ha lúa xuân. Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện đang tập trung cày ải đất được hơn 35% diện tích, phấn đấu hoàn thành khâu làm đất trước Tết Nguyên đán.

Pác Nặm: Cày ải hơn 35% diện tích đất gieo cấy lúa xuân ảnh 1

Nông dân xã Công Bằng tập trung cày ải đất để gieo trồng vụ xuân.

Để đảm bảo khung thời vụ gieo trồng vụ xuân, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các xã đôn đốc người dân khẩn trương tiến hành cày ải đất. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cày ải được hơn 35% diện tích, tập trung chủ yếu ở một số xã như Nhạn Môn, Bằng Thành, Công Bằng...

Huyện Pác Nặm đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương tuyên truyền người dân chủ động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tận dụng mọi nguồn nước để phục vụ việc làm đất. Huy động các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc giúp đỡ ngày công lao động đối với những gia đình chính sách neo đơn, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho những diện tích bị hạn, phấn đấu cày ải xong toàn bộ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm