Pác Nặm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng năm 2012, ngành thuế Pác Nặm vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt 109% (tính đến ngày 19/12). Kết quả này có được là nhờ nỗ lực vượt khó của toàn ngành trong cả năm, đặc biệt là những tháng cuối năm.

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng năm 2012, ngành thuế Pác Nặm vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt 109% (tính đến ngày 19/12). Kết quả này có được là nhờ nỗ lực vượt khó của toàn ngành trong cả năm, đặc biệt là những tháng cuối năm.

Năm 2012, nền kinh tế của đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đó chỉ tiêu thu ngân sách được giao cho huyện Pác Nặm cao hơn năm 2011. Trước tình hình trên, ngành Thuế huyện đã đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cán bộ trong ngành và tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương toàn huyện.

Là một huyện thuần nông, hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp hạn chế. Vì thế, nguồn thu được xác định chủ yếu từ hoạt động xây dựng cơ bản và các loại phí, lệ phí. Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế huyện Pác Nặm đã chỉ đạo cho từng cán bộ tăng cường thăm nắm cơ sở để tuyên truyền, phổ biến chính sách về thuế. Đồng thời phát hiện kịp thời các nguồn thuế phát sinh, các đơn vị, doanh nghiệp có biểu hiện trốn thuế, đề xuất các phương án xử lý.

d
Cán bộ Chi cục Thuế Pác Nặm hướng dẫn thủ tục kế khai nộp thuế.

Mặc dù đã có sự chủ động và nỗ lực nhưng đến tháng 8, huyện Pác Nặm mới thu được gần 3,3 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch.Trong đó chỉ có 5 khoản thu đạt cao từ 80% trở lên là: Thuế môn bài 98%; thuế sử dụng đất nông nghiệp 139%; thu tiền sử dụng đất 147%; lệ phí trước bạ 83%; thu khác 92%.. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Thuế của huyện trong những tháng cuối năm là rất nặng nề. Nguyên nhân việc các khoản thu đạt thấp được xác định do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện hoạt động kém hiệu quả; việc chậm giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản cũng ảnh hưởng đến thu ngân sách của huyện; một số doanh nghiệp, cá nhân cố tình nợ đọng thuế.

Trước tình hình trên ngành thuế của huyện đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, tăng cường thu và tận thu các khoản phát sinh; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã tiến hành kiểm tra, thống kê và yêu cầu các tổ chức cá nhân sử dụng đất sai mục đích đến làm thủ tục chuyển mục đích và nộp thuế sử dụng đất; nắm chắc diện hộ, điều tra khảo sát doanh số và thu nhập để quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân sát với thực tế. Nhờ đó đến ngày 19/12, ngành thuế Pác Nặm đã hoàn thành 109%, với doanh thu 6,32 tỷ đồng, tăng 2,62 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, có đến 8/12 khoản thu vượt mức kế hoạch,  12/12 đơn vị hoàn thành từ 102% đến hơn 200% chỉ tiêu được giao, tiêu biểu là xã An Thắng đạt 287%, xã Bộc Bố 120% và xã Nhạn Môn 115%.

Đồng chí Nông Thế Hiệu – Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Pác Nặm cho biết: Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vượt khó của mỗi cán bộ trong ngành, sự chỉ quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện và Cục thuế tỉnh, cũng như sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn huyện. Mục tiêu đặt ra của ngành từ nay cho đến hết tháng 12 là phấn thu ngân sách 9,28 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch.Trong đó tập trung hoàn thành 4 khoản thu còn đạt thấp là thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế tài nguyên và thu tiền thuê đất, thu triệt để các nguồn thu phát sinh. Đồng thời, chuẩn bị tốt kế hoạch cho năm 2013, với chỉ tiêu được giao hơn 9,6 tỷ đồng. Đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa của ngành thuế nói riêng và toàn huyện Pác Nặm nói chung./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm