Pác Nặm - một năm vượt khó

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, huyện Pác Nặm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi tái phát… năm 2021, kinh tế huyện Pác Nặm phát triển cơ bản ổn định, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo tập trung, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,25%.

Pác Nặm - một năm vượt khó ảnh 1
Năm 2021, huyện Pác Nặm tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 628,19 tỷ đồng, đạt 102,98% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt trên 450,39 tỷ đồng, đạt 101,44% kế hoạch, tăng 4,27% so với năm 2020. Sản lượng lương thực ước đạt 19.744 tấn, đạt 100,5%; lương thực bình quân đầu người ước đạt 557kg, đạt 101,27% kế hoạch. Các đơn vị, địa phương trong huyện trồng mới được 462,61ha rừng, đạt 197,44% kế hoạch.  Toàn huyện thành lập mới 06 hợp tác xã, có 03 sản phẩm của HTX Giáo Hiệu được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (Trà bí đao Giáo Hiệu, Trà bí đao Giáo Hiệu - Trà túi lọc, Bột nghệ nếp Giáo Hiệu). Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định. Kết quả sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt khá, giá trị sản xuất đạt 17 tỷ đồng, bằng 188,89% kế hoạch.

Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Với 58 công trình được giao kế hoạch vốn 40,882 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2021, huyện đã giải ngân được 36,264 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. Phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, toàn huyện có 103/113 thôn có đường ô tô đến trung tâm, 88/113 thôn có đường ô tô từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 77,88%, vượt kế hoạch đề ra là đạt 70%.

Tình hình thị trường thương mại diễn ra ổn định, hàng hóa đảm bảo được lưu thông thông suốt phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 160,8 tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2020. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Do đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 14,498 tỷ đồng, đạt 149,5% chỉ tiêu dự toán HĐND huyện giao và tăng 12% so với năm 2020.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện tiếp tục củng cố và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được duy trì, thực hiện tốt với trên 45.000 lượt người được khám, chữa bệnh; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 129%. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chú trọng, tỷ lệ công dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đạt 97%, mũi 2 đạt 89,54%; trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm vắc xin mũi 1 đạt 97,18%. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm với 1.346 lao động được giải quyết việc làm, đạt 134,6% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Pác Nặm còn có 8/48 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như thu nhập bình quân đầu người mới đạt 21,3/24  triệu đồng; diện tích cây trồng có lợi thế thực hiện được 4,3ha, đạt 25,29% kế hoạch; tổng đàn đại gia súc đạt 90% kế hoạch; tổng đàn lợn đạt 87% kế hoạch; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện ước đạt 10,4 tiêu chí, bằng 95,41% kế hoạch; xã Bộc Bố không đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện tăng 0,27%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 4 đạt 65,33% (kế hoạch 80%).

Năm 2022, huyện Pác Nặm phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt 654 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 10,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm; diện tích trồng rừng đạt 340ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 58%; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 11,2 tiêu chí; xã Bộc Bố đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5% trở lên…

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Pác Nặm Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng tâm tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 05/8/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2020 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 - 2025; thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm