Pác Nặm sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 17/5, Huyện ủy Pác Nặm tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm đã chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhờ vậy, Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các mặt kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được ổn định và nâng lên. Đến nay đã có 27/49 chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, 22/49 chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt chủ yếu là các mục tiêu phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Một số kết quả nổi bật huyện Pác Nặm đạt được qua nửa nhiệm kỳ như: Diện tích trồng cây lương thực có hạt hằng năm thực hiện đạt trên 4.500ha, tổng sản lượng lương thực bình quân đạt trên 19.700 tấn/năm, bình quân lương thực hằng năm đạt trên 540kg/người/năm, đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực tối thiểu hằng năm trên địa bàn huyện (360kg/người/năm), vượt kế hoạch đề ra. Hạ tầng giao thông tiếp tục được tăng cường, nhiều dự án lớn đã và đang được đầu tư xây dựng, tỷ lệ đường trục thôn được cứng hóa hiện đạt trên 84%, bằng 112% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Huyện thực hiện tốt các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, từ năm 2021 đến nay kết quả giải quyết việc làm đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 143% mục tiêu Nghị quyết…

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Pác Nặm cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp. Tiềm năng thế mạnh của địa phương chưa được phát huy như mong muốn, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả chưa cao. Thu ngân sách thiếu tính bền vững. Tiến độ thực hiện một số dự án và giải ngân vốn đầu tư công nhìn chung còn thấp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Pác Nặm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nỗ lực khắc phục khó khăn, đặt quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra. Tiếp tục bám sát 04 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đã đề ra gắn với các nghị quyết chuyên đề để vận dụng trên địa bàn huyện. Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện; giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư công./.

Xem thêm