Phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

0:00 / 0:00
0:00

BBK- Sáng 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. 

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các cơ sở giáo dục dự tại điểm cầu Bắc Kạn.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các cơ sở giáo dục dự tại điểm cầu Bắc Kạn.

Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Phát động tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” nhằm nâng cao nhận thức và hành động xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân.

Theo Thủ tướng, hiện nay nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi tri thức, hiểu biết, kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng cao. Vì thế, vai trò của học tập, rèn luyện, tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ đặc biệt quan trọng. Xu hướng thúc đẩy phong trào học tập, xây dựng xã hội học tập là tất yếu của sự phát triển

Để tạo sự chuyển biến hơn nữa trong xây dựng xã hội học, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đảm bảo mọi người dân đều bình đẳng trong học tập. Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập đáp ứng yêu cầu tình hình mới...

Thủ tướng nhấn mạnh phải chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tạo động lực, truyền cảm hứng để nhà nhà học tập, người người học tập, xã hội học tập và cả nước học tập. Học tập bất cứ nơi nào, khi nào có thể, học tập trong bất cứ lĩnh vực nào; học tập để hoàn thiện về “đức-trí-thể-mĩ”; để đổi mới sáng tạo, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...

Dịp này, Thủ tướng kêu gọi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay, hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Xem thêm