Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy (01/8/2013 - 01/8/2023)

Phát huy truyền thống, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 01/8/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. 10 năm qua, Ban đã qua vượt qua khó khăn, thách thức, tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lường Đức Thắng

Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Đồng chí Lường Đức Thắng,

Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc lập lại Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong phạm vi cả nước, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Ngày 16/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1277-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 01/8/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. 10 năm qua, Ban đã qua vượt qua khó khăn, thách thức, tham mưu, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Khi chính thức đi vào hoạt động, Ban chỉ có 01 Trưởng ban và 6 cán bộ, còn gặp nhiều khó khăn cả về biên chế, tổ chức bộ máy cũng như cơ sở vật chất… Được sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban đã từng bước được bổ sung về biên chế. Đến nay, Ban có 20 cán bộ, công chức, người lao động; có 2 đầu mối trực thuộc là Phòng Theo dõi công tác nội chính và Phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại Đảng ủy Kho bạc tỉnh.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tại Đảng ủy Kho bạc tỉnh.

Hằng năm, Ban luôn kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình trọng tâm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác nội chính Đảng; tổ chức hội nghị tổng kết hằng năm và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo; hội nghị giao ban công tác nội chính hằng quý để giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Trong 10 năm qua, Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 300 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp nhận và xử lý hơn 1.500 đơn, thư các loại gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thực hiện tiếp hơn 40 lượt công dân tại Ban; tham gia hơn 60 buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu tiến hành 65 cuộc kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với 415 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 10 báo cáo kiểm toán nhà nước, kịp thời kiến nghị chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu sai phạm... kiến nghị xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định.

Tích cực phối hợp với các cơ quan nội chính nghiên cứu theo dõi các vụ việc, vụ án theo Chỉ thị của Bộ Chính trị để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời đề xuất đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Khẳng định quyết tâm chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong đấu tranh xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ban đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vào tháng 7/2022, đề xuất các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo đúng thành phần, cơ cấu theo Quy định của Ban Bí thư; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp tập trung thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo…

Vinh dự và tự hào, 10 năm qua, Ban đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017, Bằng khen của Trưởng ban Nội chính Trung ương năm 2015; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các năm 2016, 2018, 2020. Hằng năm, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đều được đánh giá, xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, điển hình tiên tiến, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phần thưởng khác của các cơ quan, tổ chức.

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Nội chính Tỉnh ủy quyết tâm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm; biến quyết tâm chính trị bằng những hành động, việc làm cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang, xứng đáng với 8 chữ vàng “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo” của ngành Nội chính Đảng. Đồng thời, xây dựng ngành Nội chính Đảng của tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, xây dựng phát triển quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Xem thêm