Phát triển đảng viên khu vực nông thôn ở Pác Nặm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Pác Nặm là huyện vùng cao với trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn huyện có 33 tổ chức cơ sở đảng, 103 chi bộ thôn, là địa phương duy nhất trong tỉnh không có chi bộ tổ dân phố. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên ở nông thôn luôn được Đảng bộ huyện quan tâm.

Đảng bộ xã Công Bằng, huyện Pác Nặm hiện có 240 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó 9 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã kết nạp 01 đảng viên ở thôn Phya Mạ, hiện đang trình Huyện ủy xem xét 02 hồ sơ; trong tháng 6/2023, có 06 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Kết nạp đảng viên Chúc Văn Dất tại Chi bộ Phya Mạ, xã Công Bằng ngày 15/3/2023.

Kết nạp đảng viên Chúc Văn Dất tại Chi bộ Phya Mạ, xã Công Bằng ngày 15/3/2023.

Đồng chí Lường Văn Quận, Bí thư Đảng ủy xã Công Bằng cho biết: Theo kế hoạch, năm nay Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp 09 đảng viên mới trở lên. Đảng ủy đã giao chỉ tiêu đến từng chi bộ, giao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Huyện ủy Pác Nặm đã xây dựng Kế hoạch số 25/KH/HU phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phấn đấu toàn Đảng bộ huyện kết nạp 450 đảng viên trở lên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu kết nạp cho từng đảng bộ trực thuộc. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trên cơ sở kế hoạch phát triển đảng, hằng năm các cấp ủy chỉ đạo, định hướng các tổ chức đoàn thể lựa chọn đối tượng cảm tình Đảng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Nguồn phát triển đảng viên là lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, nông dân..., trong đó chú trọng phát triển đảng viên ở những chi bộ còn có thôn sinh hoạt ghép, những chi bộ ít đảng viên; gắn công tác phát triển đảng viên với chia tách chi bộ sinh hoạt ghép.

Đồng thời huyện chủ động rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn là các trưởng thôn, công an viên, người có uy tín, trưởng, phó các đoàn thể, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương…

Đồng chí Quách Xuân Khoanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Pác Nặm cho biết: Ngoài việc tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển đảng giai đoạn 2021-2025, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, kịp thời hướng dẫn về nghiệp vụ, đảm bảo quy trình, thủ tục thực hiện đúng theo Quy định Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Trung ương...

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Pác Nặm, từ năm 2021 đến nay toàn huyện kết nạp được 220 đảng viên, đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó có 96 đảng viên là nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Pác Nặm kết nạp được 23 đảng viên, trong đó có 09 đảng viên nông dân. Hiện số đảng viên trong toàn huyện Pác Nặm là hơn 2.700 đồng chí; trên địa bàn còn 19 thôn sinh hoạt chi bộ ghép.

Hiện nay cấp ủy huyện Pác Nặm đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, trong đó chú trọng chỉ đạo các cấp ủy viên phụ trách chi bộ chủ động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo nguồn phát triển đảng viên./.

Xem thêm